قطع روابط سیاسی ایران و مراکش

1397/02/11

قطع روابط سیاسی ایران و مراکش

به گزارش خبرگزاری فارس دولت مراکش با متهم کردن ایران به حمایت از جبهه پولیساریو قطع روابط خود با کشورمان را اعلام کرد و از سفیر ایران خواست مراکش را ترک کند.