واقع در قاره : اروپا
پایتخت : مینسک
واحد پولی : روبل بلاروس
زبان : روسی
جمعیت : 10,045,200 نفر
وسعت : 207,600 کیلومتر مربع
بلاروس - BELARUS
تور بلاروس

تور بلاروس

بلاروس

بلاروس

کشور بلاروس

کشور بلاروس